Teater i krig og krise

Arrangementsinformasjon

Hvordan påvirket nazistene teaterlivet i Oslo? Hvilke teatre ble kontrollert av nazistene ved hjelp av sensur og hvilke fortsatte som før? 

Samtale med Teatermuseets kurator Ine Therese Berg om teater i krisetider etter foredraget. Leinslie og Berg trekker paralleller mellom krigens effekt på teatrenes drift, kunstneriske utvikling og publikum, og konsekvensene koronaviruset har for teater i vår tid. 

Elisabeth Leinslie er seniorrådgiver i Danse- og teatersentrum og redaktør for det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb. Hun har en mastergrad i teatervitenskap fra UiO og har tidligere arbeidet som teaterkritiker og vært redaktør for flere bokutgivelser, samt arbeidet som dramapedagog. 

Mer om arrangementet


teater
ballett
krig
oslo
samtale
foredrag